کلیک کن

نقشه جامع تراوین

از طریق این نقشه می تونین موقعیت خودتون و اتحاد رو ببینید


برای ورود به این سایت بر روی عکس زیر کلیک کنید


بقیه در ادامه مطلب

برای ورود به سایت بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://travianmap.nl/index.php?ln=en