کلیک کن

آموزش دفاع شخصی

دفاع شخصی:مجموعه ای از حرکاتی است که در برابر مهاجم برای حفظ مال و جان استفاده می شود.

در اینجا کلیپ هایی از آموزش دفاع شخصی گذاشته شده که برای یادگیری میتوانید دانلود کنید


                            دانلود                            دانلود                            دانلود                            دانلود                            دانلود                            دانلود                         دانلود 


لطفا نظراتتون رو راجع به این موضوع بنویسید.