کلیک کن

نیم کره راست یا نیم کره چپ؟

در این تست شما متوجه میشید که نیم کره سمت راستتون فعال تره یا سمت چپ

به عکس زیر نگاه کنین به چه سمتی میچرخه

اگر چرخش دختر رو در جهت عقربه های ساعت میبینین باید بگم نیمکره راستتون از نیم کره چپ فعال تره و اگه بر عکس عقربه های ساعت میبینین نیمکره چپتون فعال تره

اگه در هر دو جهت میبینین هر دو نیمکره مغزتون فعاله و ضریب هوشی شما از بقیه بیشتره


به عکس زیر نگاه کنین و بدون اینکه به کلمات توجه کنید رنگ ها را بگویید

اگر ابتدا رنگ ها رو دیده باشید نیمکره سمت راستتون فعال تر بوده و اگر اصرار به خواندن کلمات داشته بودید نیمکره سمت چپ شما فعال تر بوده.