کلیک کن

خطای دید 3

به عکس زیر دقت کنید اشتباه نکنید اینا سایه شتر ها هستن!!!


این فقط یه نقاشیه ولی کاملا سه بعدی به نظر میاد!!!
دوباره مساحت می تونین راه حلی واسش پیدا کنین؟


با دقت به حروف زیر نگاه کنید به شرط اینکه قاطی نکنین!


دایره های زیر رو میبینید؟ولی این دایره ها ساخته ذهن ماست!!!


دیوار زیر به سمت چپه یا به سمت راست؟


جالبه که کرم های زیر رو در حال حرکت میبینید ولی ثابتن؟


در شکل زیر چند تیغه میبینید؟


به پاهاشون دقت کنین!!!


آب در حال جریان تو لوله ها رو میبینید!!!


اسکلت یا یک زن مقابل آینه!!!


حرکت چرخ دنده هارو میبینید؟


طبیعت یا صورت یک آدم؟برگشت به صفحه اول

برگشت به صفحه دوم