کلیک کن

خطای دید ۲

قسمت دوم خطای دید


چطور چنین چیزی ممکنه که با تغییر جای قطعات مساحت تغییر کنهخودتون قضاوت کنید


به نقطه وسط این دو تصویر زیر نگاه کنید و سرتون رو جلو عقب کنید!!!در تصویر زیر چند نقطه سیاه میبینید؟


جالبه بدونین این دو خط مورب هر دو یکرنگ هستن


تصویر زیر مکعب است یا گوشه یک دیوار؟


20 ثانیه به علامت مثبت وسط دایره خیره شوید میبینید دایره های بنفش از بین میروند


می تونین همچین چیزی بسازید؟


این یه برجستگیه درسته؟


ولی حالا به تصویر بر عکس شده عکس قبلی نگاه کنید عجیبه نه!!!


به دو تصویر زیر نگاه کنید یک چهره خشن و یک چهره مهربون میبینید


اگه از دور به عکس بالا نگاه کنید اینجوری میشه(جاهاشون عوض میشه)به تصویر زیر نگاه کنید و سرتون رو جلو عقب کنیدبرای دیدن عکس های بعدی اینجا کلیک کنید

برای دیدن عکس های قبلی اینجا کلیک کنید